Skip to main content

SAMENSTELLEN JAARREKENING

Op basis van de door uzelf of voor u door ons gevoerde financiële administratie verzorgen wij de (geconsolideerde) jaarrekening. Hierbij wordt onder ander aandacht besteed aan:

  • aansluiting van de liquide middelen en subadministraties (debiteuren en crediteuren) met de financiële administratie
  • aansluiting van de salarisadministratie met de financiële administratie
  • controle op de aangiften omzetbelasting en loonheffingen
  • cijferbeoordelingen op de verkregen gegevens
  • opstellen van een (eigen) balansdossier

Naast het opstellen van de jaarrekening verzorgen wij voor u ook de wettelijk verplichte publicatie jaarrekeningen voor vermelding bij de Kamer van Koophandel en concept notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders. In veel gevallen is vooraf een vast tarief te bepalen voor het samenstellen van de jaarrekening waardoor u niet achteraf geconfronteerd wordt met onverwacht hoge kosten.

ONZE DIENSTEN

CONTACT

Key2Finance B.V.
Transistorstraat 151
1322 CN Almere
036-5477700
info@key2finance.nl
.
.