Loonadministratie

Als ondernemer neemt u personeel aan om werk uit handen te nemen. Dit zorgt echter ook voor een toename van uw administratieve verplichtingen. Zodra u iemand in dienst neemt bent u verplicht een salaris- en personeelsadministratie bij te houden. Dit is van belang om tijdig de lonen te kunnen betalen en loonheffingen aan te geven en af te dragen.

Key2Finance biedt diverse diensten op het gebied van salarisadministratie:

  • het berekenen van de salarissen het opstellen van salarisspecificaties
  • het opstellen van uitbetalinglijsten (eventueel digitaal t.b.v. internetbankieren)
  • het verzorgen van journaalposten waarmee u de aansluiting kunt maken tussen de salaris administratie en boekhouding (in veel gevallen is deze digitaal te importeren in uw boekhoudprogramma)
  • het verzorgen van de aangiften naar de belastingdienst
  • het verzorgen van de jaaropgaven ten behoeve van het personeel

De kosten voor het voeren van de volledige salarisadministratie wordt berekend op basis van een vast bedrag per berekende specificatie. Hierbij wordt een staffel gehanteerd waarbij het tarief per specificatie afloopt naarmate het aantal toeneemt. Er wordt per medewerker maximaal één specificatie per loonperiode in rekening gebracht.